ТИМдин Дипломатиялык академиясы

Кыргыз Республикасынын К. Дикамбаев атындагы

Абитуриентке

Бакалавр даражасы "Эл аралык мамилелер" багыты, "дипломатиялык жана консулдук кызмат" профили (күндүзгү), "бизнести башкаруу" профили "эл аралык бизнести башкаруу" профили (күндүзгү) МАГИСТРАТУРА төмөнкү багыттар боюнча
"Эл аралык мамилелер"
"профили менен Дүйнөлүк саясат"
(күндүзгү), "Экономика", профили "Дүйнөлүк экономика" (күндүзгү),
"Юриспруденция",
профиль "эл аралык укук" (күндүзгү);
"Бизнести башкаруу "" эл аралык бизнести башкаруу "профили (күндүзгү)," менеджмент", " эл аралык долбоорлорду башкаруу "профили (күндүзгү)," лингвистика", " эл аралык уюмдар үчүн котормочуларды даярдоо "профили (күндүзгү)," журналистика", " эл аралык журналистика " профили (күндүзгү)
Адистиктер боюнча АСПИРАНТУРА (сырттан): Тарых илимдери, экономикалык илимдер, юридикалык илимдер, Саясий илимдер.
Окуу мөөнөтү: Бакалавр даражасы - 4 жыл (саат 9.00 дөн баштап.) Магистратура-2 жыл – күндүзгү форма (саат 18.00 дөн баштап.) Аспирантура-4 жыл.
Абитуриенттерди каттоо онлайн режиминде жүргүзүлөт www.dipacademy.kg
Кабыл алуу келишимдик (акы төлөнүүчү) негизде ишке ашырылат.
Бакалавриат үчүн:
Кабыл алуу комиссиясынын ректору – төрагасынын атына арыз (арызды көчүрүү-БАК21)
Инсандыгын ырастоочу Документ (паспорттун көчүрмөсү)
Билими тууралуу Документ (жалпы орто билими тууралуу аттестаттын көчүрмөсү же орто кесиптик билими тууралуу диплому же учурдагы отчеттук картасы бар окуган жеринен маалымкат)
Предметтик тесттерди көрсөтүү менен үстүбүздөгү жылдын ЖРТСЫНА каттоо жөнүндө талондун көчүрмөсү ("бизнести башкаруу" багыты үчүн – математика, англис тили; "эл аралык мамилелер" багыты үчүн – тарых, англис тили)
Аскерге чакырылгандар үчүн-каттоо күбөлүгү / аскердик билет (көчүрмөсү)
Сүрөттөр 3*4 – 4 буюм.
Келишим (келишимди жүктөө-БАК-21)
Банкта (Айыл банк же РСК банк) 250 сом (жазуу укугу үчүн), төмөнкү реквизиттер боюнча төлөө
КР ТИМ Дипломатиялык академиясы
ИСН 02404199710242
Алуучунун банкынын БИК 440001
Өздүк эсеп 4402011102012102
Төлөм коду-14232100
Алуучунун банкы-Борбордук казыналык
(Абитуриенттин)Аты-жөнү___________________
Магистратура үчүн:
Кабыл алуу комиссиясынын ректору – төрагасынын атына арыз (арыз-МАГ-АСПИРИР-1 көчүрүп алуу )
Инсандыгын ырастоочу Документ (паспорттун көчүрмөсү)
Жогорку билим жөнүндө Документ (бакалавр же адис)
Сүрөттөр 3*4 – 4 буюм.
Келишим (жүктөө келишими-МАГ.-21‎)
Аскердик билет (көчүрмөсү)
Банкта (Айыл банк же РСК банк) 1000 сом (жазуу жана тестирлөө укугу үчүн) төмөнкү реквизиттер боюнча төлөө:
КР ТИМ Дипломатиялык академиясы
ИСН 02404199710242
Алуучунун банкынын БИК 440001
Өздүк эсеп 4402011102012102
Төлөм коду-14232100
Алуучунун банкы-Борбордук казыналык
(Абитуриенттин)Аты-жөнү___________________
БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТ:
Дареги: Бишкек шаары, бул. Эркиндик, 36
Телефондор: 62 11 40, 62 02 83
Биз биздин замандын бардык кесиптик чакырыктарына жооп берүүгө жөндөмдүү универсалдуу адистерди чыгарабыз!
КР ТИМ Дипломатиялык академиясы. К. Дикамбаева сени күтөт!
Тышкы иштер министрлигинин эрежелери
КРнын ТИМнин эрежелери
Аспирантурага конкурстук негизде Кыргыз Республикасынын жарандары жана жогорку кесиптик билими бар башка мамлекеттердин жарандары кабыл алынат
же магистр даражасы
Документтерди кабыл алуу 30-жылдын 2022-октябрына чейин.
Аспирантурага документтердин тизмеси
Аспирантурага кабыл алуу жөнүндө арыз КР ТИМ данын ректорунун атына төмөнкү документтерди тиркөө менен берилет:
иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн сүрөтү менен кадрларды каттоо боюнча өздүк баракча;
инсандыгын ырастоочу документ (паспорт)
өмүр баяны;
сүрөт 3*4 – 4 буюм.;
медициналык справка (086)
тиркемеси менен жогорку кесиптик билими тууралуу адистин же магистрдин диплому (башка өлкөлөрдө билим алган адамдар үчүн жана чет өлкөлүк жарандар үчүн-билими тууралуу документтердин эквиваленттүүлүгү тууралуу күбөлүк);
жарыяланган илимий эмгектердин, ойлоп табуулардын тизмеси (бар болсо);
киришүү рефераты
эмгек китепчесинин көчүрмөсү (бар болсо);
окуунун отличниктери үчүн окумуштуулар (илимий-техникалык) кеңешинин же мамлекеттик аттестациялык комиссиянын сунуштары;
кандидаттык экзамендерди тапшыргандыгы жөнүндө күбөлүк (бар болсо)
аскердик билет (бар болсо).
Паспорт жана жогорку окуу жайын аяктагандыгы жөнүндө диплом жеке өзү берилет.
Кирүү экзамендери
8-жылдын 2022-ноябрынан 30-жылдын 2022-ноябрына чейин.
Аспирантурага талапкерлер төмөнкү сабактар боюнча кирүү экзамендерин тапшырышат:
саясат таануу боюнча;
илимдин тарыхы жана философиясы боюнча;
чет тили боюнча;
кыргыз тили боюнча.
Кирүү экзамендерин кайра тапшырууга жол берилбейт.
Аспирантурада сырттан окуу мөөнөтү-4 жыл.
Арыздын үлгүсү
Кабыл алуу комиссиясынын иштөө убактысы 09.00 дөн 18.00 гө чейин.
билдирет.: (0312)-62-15-23, 0772-543-544, 0709 555-880, 0709 355-547, 0774 288-208, 0555 909-174
Англисче программасы.яз.
"Эл аралык мамилелер", "юриспруденция" ("эл аралык укук" профили), "журналистика" ("эл аралык журналистика"профили)багыттары боюнча кирүү экзамендеринин суроолору
Эл аралык мамилелер илими
"Трансулутташтыруу" түшүнүгүнүн негизги ыкмалары
Глобалдашуу дүйнөлүк саясаттын Заманбап мегатренд катары
Эл аралык бейтараптык институту
Борбордук Азиянын эл аралык субрегиону
Борбордук Азия аймагынын негизги көйгөйлөрү
"Борбордук Азия" терминин аныктоонун негизги ыкмалары
Дипломатиялык кызматкердин инсандык жана психологиялык мүнөздөмөлөрү
Эл аралык укук тутуму
Эл аралык укуктун субъекттери
Эл аралык укуктун ченемдеринин түрлөрү
Дипломатиялык өкүлчүлүктөр: ролу жана функциялары
Консулдук өкүлчүлүктөр: ролу жана функциялары
Эл аралык укуктагы аймактардын түрлөрү
Мамлекеттин калкынын негизги категориялары
"Интеграция" түшүнүгү жана заманбап интеграциялык процесстер
Протекционизм жана анын негизги мүнөздөмөлөрү
Түшүнүгү жана эл аралык укуктун негизги белгилери.
Күч колдонуу же күч менен коркутуу принциби жана анын азыркы мазмуну жана мааниси.
Мамлекеттердин аймактык бүтүндүгү Принцип жана анын азыркы мазмуну жана мааниси.
Мамлекеттик чек аралардын бузулбас принциби жана анын азыркы мазмуну жана мааниси.
Адамдын негизги укуктарын жана эркиндиктерин урматтоо принциби жана анын азыркы мазмуну жана мааниси.
Мамлекеттердин суверендүү теңдигинин принциби жана анын азыркы мазмуну жана мааниси.
Эл аралык көзөмөл астында натыйжалуу куралсыздануу принциби
Түшүнүгү жана эл аралык юридикалык жактын мазмуну.
Түшүнүгү жана эл аралык укуктун субъекттеринин түрлөрү.
Мамлекет-эл аралык укуктун негизги субъекти катары.
Мамлекеттердин эл аралык-укуктук таануу жана укук мурастоо маселелери.
Эл аралык өкмөттүк эмес уюмдардын эл аралык укуктук субъектилери.
Эл аралык уюмдар чакан жана орто ишканалардын субъекттери катары.
Азыркы дүйнөдө жана заманбап эл аралык укуктун өнүгүшүндө БУУнун ролу.
Кул соодасына каршы күрөшүү боюнча эл аралык кызматташтык.
Заманбап эл аралык экономикалык укук.
Глобалдашуунун эл аралык укуктагы мамлекеттик суверенитет концепциясына тийгизген таасири.
Айлана-чөйрө жагындагы мамлекеттер аралык кызматташтыктын объекттери.
Эл аралык кылмыш укугу.
Агрессия эл аралык укук боюнча кылмыш катары.
Эл аралык укук жана эл аралык укукта күч колдонуу.
Эл аралык ядролук укук: түшүнүгү, принциптери жана булактары.
Түшүнүгү жана эл аралык жоопкерчилик укуктун өзгөчөлүктөрү.
Эл аралык жоопкерчиликтин түрлөрү жана формалары.
Эл аралык-укуктук жоопкерчиликтин субъекттери.
Мамлекеттерге карата жоопкерчиликти жүзөгө ашыруу проблемалары.
Эл аралык укуктун өнүгүү келечеги.
Эл аралык-укуктук болжолдоо: түшүнүгү жана максаттары.
Эл аралык коомдук укук, укук тутуму катары
Эл аралык коопсуздук: глобалдык жана аймактык деңгээлдер
Эл аралык мамилелердин" биполярдык " тутуму: ажырашуунун себептери жана кесепеттери.
Эл аралык мамилелердин" көп полярдуу "жана" бир полярдуу " моделдери.
Мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын өз ара байланышы.
Эл аралык мамилелерди өнүктүрүү боюнча биздин замандын глобалдык көйгөйлөрдүн таасири.
Тышкы саясат: маңызы, максаттары, мазмуну, функциялары жана куралдары.
Эл аралык мамилелердин глобалдык, регионалдык жана субрегионалдык деңгээлдери.
Адамзат тарыхындагы эл аралык мамилелердин мааниси.
Раймонд Арондун эмгектериндеги эл аралык мамилелердин көйгөйлөрүн изилдөө.
Эл аралык мамилелер теориясынын өнүгүшүнүн тарыхый этаптары.
Эл аралык мамилелер теориясындагы "улуттук кызыкчылык" категориясы.
Ганс Моргентаунун чыгармаларындагы эл аралык мамилелердеги "күч" категориясы.
Эл аралык мамилелердин региондук подсистемаларын бөлүп көрсөтүү критерийлери.
Неореализм мектебинин позицияларынан мамлекеттер аралык кызматташтык.
Коомдук мамилелердин өзгөчө түрү катары эл аралык мамилелер.
Системасы катары эл аралык мамилелер: түзүлүшү, элементтери, милдеттери.
С.Хантингтондун маданий жана цивилизациялык блоктор теориясынын көз карашы менен эл аралык мамилелер.
Эл аралык мамилелерди жөнгө салуу механизмдери катары эл аралык уюмдар.
"Эл аралык мамилелердин катышуучусу"категориясынын методологиялык жана жалпы теориялык өзгөчөлүктөрү.
Эл аралык мамилелердин мамлекеттик эмес катышуучулары.
Дүйнөлүк экономикалык өнүгүүнүн бирдей эместиги ж.б. "Түндүк" — "Түштүк"көйгөйү.
Азыркы этапта эл аралык мамилелердин жаңы көрүнүш.

kg_KGКыргызча