Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы

Абитуриентке

Программа вступительных испытаний в Магистратуру по направлениям:

Багыты 530800 «Эл аралык мамилелер», «Дипломатиялык жана консулдук кызмат » профили;

Багыты 580700 «Бизнести башкаруу»профили «Эл аралык бизнести башкаруу»

Окуу мөөнөтү Магистратура-4 жыл – күндүзгү форма

Багыты 530800 «Эл аралык мамилелер"», "Дүйнөлүк саясат»профили,

Багыты 530500 «Юриспруденция», «Эл аралык укук»профили;

Багыты 580100 «Экономика», «Дүйнөлүк экономика»профили

Багыты 530800 «Бизнести башкаруу», профили«Эл аралык бизнести башкаруу»;

Багыты 580200 «Менеджмент»,«Эл аралык долбоорлорду башкаруу»профили

531100«Лингвистика» багыты, «Эл аралык уюмдар үчүн котормочуларды даярдоо»профили

Окуу мөөнөтү Магистратура-2 жыл – күндүзгү форма

Багыты 530800 «Эл аралык мамилелер»

Багыты 530500 Юриспруденция», «Эл аралык укук» профилдери

580700 «Бизнести башкаруу»багыты

Багыты 531100 «Лингвистика», «Прикладдык лингвистика»профилдери

Докторантуранын окуу мөөнөтү-3 жыл күндүзгү

Багыты 230002 «Саясий институттар, процесстер жана технологиялар»адистиги

Багыты 230002 «Саясий институттар, процесстер жана технологиялар»адистиги

Багыты 070015 «Эл аралык мамилелердин жана тышкы саясаттын тарыхы» адистиги

Окуу мөөнөтү Аспирантура-4 жыл-сырттан окуу формасы

Бакалавриат программасына абитуриенттерди каттоо КР БжИМ сайты аркылуу ОНЛАЙН жүргүзүлөт

Магистратура, докторантура, аспирантура программаларына абитуриенттерди каттоо КР ТИМ данын сайты аркылуу онлайн жүргүзүлөт:

Кабыл алуу келишимдик (акы төлөнүүчү) негизде ишке ашырылат.

Кирүү үчүн документтердин тизмеси:

Ректордун атына арыз (арызды көчүрүү-БАК21)
Инсандыгын ырастоочу документ (паспорттун көчүрмөсү)
Документ государственного образца о среднем общем или среднем профессиональном образовании (оригинал аттестата о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании).

Оригинал сертификата о количестве набранных баллов в ходе Общереспубликанкого тестирования (ОРТ) текущего года с указанием предметных тестов (для направления «Управление бизнесом» – математика, английский язык; для направления «Международные отношения» – история, английский язык)
Аскерге чакырылгандар үчүн-каттоо күбөлүгү / аскердик билет (көчүрмөсү)
Сүрөттөр 3*4 – 4 д.
Келишим (келишимди жүктөө-БАК-21)
Банкта (Айыл банк же РСК банк) 250 сом (жазуу укугу үчүн), төмөнкү реквизиттер боюнча төлөө
КР ТИМ Дипломатиялык академиясы
ИСН 02404199710242
Алуучунун банкынын БИК 440001
Өздүк эсеп 4402011102012102
Төлөм коду-14232100
Алуучунун банкы-Борбордук казыналык
(Абитуриенттин)Аты-жөнү___________________

Магистратурага конкурстун негизинде Кыргыз Республикасынын жарандары жана жогорку кесиптик билими бар башка мамлекеттердин жарандары (бакалавриат же адистик)кабыл алынат

Ректордун атына арыз (арызды жүктөп алуу-МАГ-АСПИР-1 )
Инсандыгын ырастоочу документ (паспорттун көчүрмөсү)
Инсандыгын ырастоочу документ (паспорттун көчүрмөсү)
Жогорку билим жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү Диплом (бакалавриат же адистик)
Сүрөттөр 3*4 – 4 д.
Аскердик билет (көчүрмөсү)
Банкта (Айыл банк же РСК банк) 1000 сом (жазуу жана тестирлөө укугу үчүн) төмөнкү реквизиттер боюнча төлөө:
КР ТИМ Дипломатиялык академиясы
ИСН 02404199710242
Алуучунун банкынын БИК 440001
Өздүк эсеп 4402011102012102
Төлөм коду-14232100
Алуучунун банкы-Борбордук казыналык
(Абитуриенттин)Аты-жөнү___________________

PhD докторантурага конкурстук негизде жогорку кесиптик билими же магистр даражасы бар Кыргыз Республикасынын жарандары жана башка мамлекеттердин жарандары тарабынан кабыл алынат

Ректордун атына арыз (арызды жүктөп алуу-МАГ-АСПИР-1 )
Инсандыгын ырастоочу документ (паспорттун көчүрмөсү)
Жогорку билим жөнүндө документ (магистратура же адистик)

Жогорку билим жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү Диплом (бакалавриат же адистик)
Сүрөттөр 3*4 – 4 д.

Диссертациянын алдын ала тематикасынын кыскача негиздемеси (реферат 20-25-беттер)

Эмгектик ишмердигин тастыктаган кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча

Илимий жана илимий-методикалык иштердин тизмеси (алар болгон учурда)
Аскердик билет (көчүрмөсү)
Банкта (Айыл банк же РСК банк) 1000 сом (жазуу жана тестирлөө укугу үчүн) төмөнкү реквизиттер боюнча төлөө:
КР ТИМ Дипломатиялык академиясы
ИСН 02404199710242
Алуучунун банкынын БИК 440001
Өздүк эсеп 4402011102012102
Төлөм коду-14232100
Алуучунун банкы-Борбордук казыналык
(Абитуриенттин)Аты-жөнү___________________

Аспирантурага конкурстун негизинде жогорку кесиптик билими же магистр даражасы бар Кыргыз Республикасынын жарандары жана башка мамлекеттердин жарандары кабыл алынат

Аспирантурага документтердин тизмеси:
Ректордун атына арыз арыз

мамлекеттик үлгүдөгү жогорку билим жөнүндө диплом (адис же магистр даражасы). Башка өлкөлөрдө билим алган адамдар үчүн жана чет өлкөлүк жарандар үчүн — билими тууралуу документтердин эквиваленттүүлүгү тууралуу күбөлүк);
иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн сүрөтү менен кадрларды каттоо боюнча өздүк баракча;
инсандыгын ырастоочу документ (паспорттун көчүрмөсү);
кадрлар бөлүмүндө күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (бар болсо);
жарыяланган илимий эмгектердин, ойлоп табуулардын тизмеси (бар болсо);
20-25-беттердеги тандалган илимий адистиги боюнча киришүү Баян.

аскердик билет (бар болсо);
сүрөт 3*4 – 4 д.;
Паспорт жана жогорку окуу жайын аяктагандыгы жөнүндө диплом жеке өзү берилет.

Банкта (Айыл банк же РСК банк) 1000 сом (жазуу жана тестирлөө укугу үчүн) төмөнкү реквизиттер боюнча төлөө:
КР ТИМ Дипломатиялык академиясы
ИСН 02404199710242
Алуучунун банкынын БИК 440001
Өздүк эсеп 4402011102012102
Төлөм коду-14232100
Алуучунун банкы-Борбордук казыналык
(Абитуриенттин)Аты-жөнү___________________

Аспирантурага талапкерлер төмөнкү сабактар боюнча кирүү экзамендерин тапшырышат:
политология;
философия;
кыргызский язык;

иностранный язык.

БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТ

Дареги: Бишкек шаары, Эркиндик бул., 36
Телефондор: 66 01 85
Биз азыркы замандын бардык кесиптик чакырыктарына жооп берүүгө жөндөмдүү универсалдуу адистерди чыгарабыз!
КР ТИМ К. Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы, Сизди күтөт!
Кабыл алуу комиссиясынын иштөө убактысы 09.00 дөн 18.00 гө чейин.
билдирет.: (0312)-66-14-21, 0708 338-786, 0555 909-174

kg_KGКыргызча