Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы

December 5, 2023

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин бош кызмат орундарын ээлөөгө ачык сынак тууралуу

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики в соответствии с Положением о порядке проведения открытого конкурса на…

kg_KGКыргызча