Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы

Сабактардын тизмеги 1 - курс

Сабактардын тизмеги 2 - курс

Аралык жана жыйынтыктоочу текшерүүнүн тизмеги 1 - курс

kg_KGКыргызча