Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы

КР ТИМ К. Дикамбаев атындагы ДАнын миссиясы:


Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясынын миссиясы улуттук илимий-билим берүү борборунун келечеги катары академиялык илим менен дипломатиялык практиканын байланыштарын чыңдоо максатында Кыргыз Республикасынын тышкы саясий милдеттерин коюуга жана чечүүгө натыйжалуу катышууга жөндөмдүү кесипкөй адистерди компетенттүүлүк мамиленин негизинде даярдоодон жана кайра даярдоодон турат.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы.

Дипломатиялык академия өзүнүн тарыхын 1998-жылы Кыргызстандын Эл аралык университетинин алдында Дипломатиялык кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу борбору түзүлгөндөн бери жүргүзүп келет. КР ТИМнин угуучуларынын саны аз болгондуктан, Борбор дипломатия, саясат таануу, эл аралык мамилелер, эл аралык укук жана башка сабактар боюнча эки жумалык курстарды өткөрдү, бул жогорку квалификациялуу жаш дипломаттарды сапаттуу даярдоо боюнча КР ТИМинин күтүүлөрүнө жана талаптарына толук жооп берген жок.

2001-жылдын 12-июнунда Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен Дипломатиялык академия түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин атынан КР Өкмөтү уюштуруучу болуп чыкты — бул жогорку окуу жайын жаңы статус түзүү жолундагы биринчи кадам болду. Ошол эле жылы "Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясы жана анын түзүмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" КР Өкмөтүнүн токтому, ал эми 2002 — жылы "Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясынын түзүмү жөнүндө"КР Өкмөтүнүн токтому кабыл алынган.

2001-жылы Академия биринчи студенттерге эшигин ачкан. Дипломатиялык академия түптөлгөн күндөн тартып эле өлкөнүн эң заманбап окуу жайларынын биринин ордун ээледи, ал эми ага жаңы статус берүү, албетте, Академиянын өзүндө да, КР ТИМ ишинде да чоң өзгөрүүлөрдүн башталышы болду. 2013-жылдын сентябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен КР ТИМ ДАнын Уставы бекитилет.

Башында бир гана "Эл аралык мамилелер" программасы иштеген, бирок КР ТИМдин жана эмгек рыногунун тиешелүү тармактагы керектөөлөрүн эске алуу менен "Юриспруденция" жана "Экономика"сыяктуу программалар ачылган.

Мындан ары, азыркы реалдуулуктун контекстинде мамлекеттик кызматта да, өлкөнүн экономикасынын бардык чөйрөлөрүндө да жогорку квалификациялуу кадрдык потенциалды жогорулатуу зарылдыгы пайда болду: сапаттуу билим алып эле койбостон, глобалдык ой жүгүртүүгө, демилге көтөрүүгө үйрөнө турган адистер; коммуникациялык жана презентациялык көндүмдөргө ээ болгон кадрлар.

Бул багытта Академия кыска убакыттын ичинде чоң иштерди аткарды. Алсак, 2017-жылы ММЭМИ менен биргеликте "Менеджмент" жана "Бизнести башкаруу" багыттары боюнча программалар иштеп баштаган, ал эми 2018-жылы "Журналистика" жана "Лингвистика"багыттарына кабыл алуу жүргүзүлгөн.

kg_KGКыргызча