Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы

Квалификацияны жогорулатуу

Дипломатия жана заманбап эл аралык мамилелер

 1. Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жана эл аралык байланыштары
 2. Дүйнөлүк саясаттагы ислам фактору
 3. Эл аралык конфликттер жана аларды жөнгө салуу жолдору
 4. Эл аралык уюмдар
 5. Эл аралык мамилелер жана маалыматтык коопсуздук
 6. Эл аралык мамилелер жана дүйнөлүк саясат
 7. Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын артыкчылыктары
 8. Эл аралык мамилелердеги диний фактор
 9. Дипломатиялык кызматтагы маалыматтык технологиялар
 10. Чет өлкөдө иштөөгө комплекстүү даярдык
 11. Экономикалык дипломатия
 12. Кыргыз тилинде иштиктүү кат алышуу жана иш кагаздарын жүргүзүү
 13. Ишкердик кат. Расмий кат алышуу
 14. Ишкердик протокол, этикет жана байланыш
 15. Дипломатиялык протокол жана эл аралык ишкердик этикет
 16. Эл алдында сүйлөө искусствосу
 17. Эл аралык ишкердик байланыш көндүмдөрү
 18. Чечендик жана риторика
 19. Сүйлөшүү процессинин негиздери: эки тараптуу жана көп тараптуу сүйлөшүүлөр
 20. Сүйлөшүүлөр, келишимдерди, макулдашууларды, контракттарды түзүү

Эл аралык укук

 1. Эл аралык укук
 2. Эл аралык укук боюнча Венеция комиссиясынын талаптары

Эл аралык экономикалык мамилелер

 1. Адам ресурстарын башкаруу механизмдери
 2. Дүйнөлүк экономика жана эл аралык экономикалык мамилелер
 3. Инвестицияларды тартуу боюнча эл аралык долбоорлорду иштеп чыгуу
 4. Эл аралык долбоорлорду башкаруу
 5. Санариптик экономика

Тил курстары

 1. Кыргыз тили
 2. Кытай тили
 3. Англис тили
 4. Орус тили
 5. Араб тили
 6. Француз тили
 7. Немис тили
kg_KGКыргызча