Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы

Джоробекова Айнур Эшимбековна

тарых илимдеринин кандидаты, профессор

КР ТИМ ДАнын «Эл аралык мамилелер жана укук»кафедрасынын башчысы

E-mail: dzhorobekova@dipacademy.kg

Кафедра жөнүндө

«Эл аралык мамилелер жана укук» кафедрасы 530800 «Эл аралык мамилелер» («Дипломатиялык жана консулдук кызмат» профили) багыты боюнча бакалаврларды, 530800«Эл аралык мамилелер» («Дүйнөлүк саясат» профили), 530500 «Юриспруденция» («Эл аралык укук» профили) багыттары боюнча магистрлерди, 530800 «Эл аралык мамилелер» 530500 «Юриспруденция» багыттары боюнча философия докторун (PhD) даярдоо программаларын ишке ашырат.

2016-жылдан тартып Улуттук изилдөөчү Томск мамлекеттик университети (ТМУ), Россия элдердин достугу университети (РЭДУ) менен «Эл аралык мамилелер» («Евразия изилдөөлөрү», «Дүйнөлүк саясат» профили) жана «Юриспруденция» («Эл аралык укук»профили) багыттары боюнча биргелешкен магистрдик программалар ишке ашырылууда.

Кош дипломдор программасы аны ийгиликтүү өздөштүргөн бүтүрүүчүлөргө ТМУнун жана РЭДУнун дипломун КР ТИМ . К. Дикамбаев атындагы ДАнын диплому менен бирге алууга мүмкүнчүлүк берет.

Кафедранын илимий-изилдөө иштери «Кыргыз Республикасы эл аралык мамилелердин заманбап системасында» багыты боюнча жүргүзүлүүдө, анын алкагында окутуучулардын, докторанттардын, аспиранттардын, PhD, магистратура жана бакалавр программаларынын студенттеринин илимий иштери жана илимий изилдөөлөрү уюштурулган.

 

Кафедра адистиктер боюнча аспиранттарды даярдайт:

 

  • 07.00.15. Эл аралык мамилелердин жана тышкы саясаттын тарыхы
  • 23.00.02. Саясий институттар, процесстер жана технологиялар
  • 23.00.04. Эл аралык мамилелердин, глобалдык жана региондук өнүгүүнүн саясий көйгөйлөрү
  1. Кафедранын кызматкерлери тарыхый жана саясий илимдердин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын алуу үчүн Д 07.22.659 Диссертациялык кеңешинин иштеп жаткан мүчөлөрү болуп саналышат:

  2. Т. И. д., проф. КурмановЗ.К. – Диссертациялык кеңештин төрагасы
  3. Т. и. к., проф. Джоробекова А. Э. – Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы
  4. П. и. д., м. а.проф Джекшенкулов А.Д. – Диссертациялык кеңештин мүчөсү
  5. П. и. д., м. а.проф. Султанбеков К. Ч. – Диссертациялык кеңештин мүчөсү

Кафедранын окутуучулары эл аралык аренада улуттук кызыкчылыктарды илгерилетүү боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын негизги милдеттерин ишке ашыруунун алкагында алдыңкы улуттук жана эл аралык аянтчаларда эксперт жана аналитик катары активдүү катышат.

 

Джоробекова А. Э. – тарых илимдеринин кандидаты, профессор

Иманалиева Л. А. - профессордун милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси

Оролбаева И. А. - профессордун милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси

Иманалиев М. С. – тарых илимдеринин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси

Джекшенкулов А. Д — - саясий илимдердин доктору, профессордун милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси

Бешимов А. Ж. — профессордун милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси

Отунбаев Б. И. - профессордун милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси

Курманов З. К. — тарых илимдеринин доктору, профессор;

Султанбеков К. Ч. – саясий илимдердин доктору, профессордун милдетин аткаруучу

Джумагулов А.М. – юридика илимдеринин доктору. профессордун милдетин аткаруучу

Тен А. В. - юридика илимдеринин доктору, профессордун милдетин аткаруучу

Давлетгильдеев Р. Ш. - юридика илимдеринин доктору, профессор

Маликов К.К. –Ph.D профессордун милдетин аткаруучу

Абалова Н. Ж. – Ph.D .доценттин милдетин аткаруучу

Ишеналиева А. К. – саясий илимдердин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу

Момошева Н. К. - тарых илимдеринин кандидаты, доцент

Нурматов Т. А. – юридика илимдеринин кандидаты, доцент

Кадыркулова А. С. – саясий илимдердин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу

Мамырканов М. А.-социология илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу

Зурдинов А. А. - юридика илимдеринин кандидаты, окутуучу

Каскараева Ч К. - улук окутуучу

Осмонбетов Э. К. - улук окутуучу

Иманканов М. И. - улук окутуучу

Тургунбаева А. С. – Окутуучу

Таалайбек кызы Ж.-окутуучу

Кафедра төмөнкү илимий-изилдөө долбоорлорун ишке ашырат:

«Кыргыз Республикасынын коңшу мамлекеттер менен өз ара аракеттенүүсүнүн актуалдуу маселелери» (Мамлекеттик буйрутма – Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги, № 44-21);

"Афганистандагы кырдаалды эске алуу менен жана Кыргыз Республикасы менен дүйнөлүк державалардын ортосундагы мамилелердин контекстинде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна коркунуч" (Мамлекеттик буйрутма - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги, NIR каттоо номери - 42-22);

Кыргызстанда илимдин доктору жана илимий потенциалын өнүктүрүү (DERECKA, Эразмус+ программасы);

Россиянын президентинин гранттык фондунун «Улуу Евразиялык өнөктөштүк: Чыгыш менен Батыштан көрүнүш».

Томск Мамлекеттик университети (ТМУ)

Россия Элдик достук университети (РЭДУ)

Москва Мамлекеттик Эл аралык мамилелер институту (ММЭАИ (У)

РФ ТИМ Дипломатиялык академиясы

Казань федералдык университети (КФУ)

Брунель Университети (Brunel University),Лондон

Улуттук байланышты өнүктүрүү илим изилдөө институту

Л.Н.Гумилев атындагы Евразия улуттук университети.

Россиянын геосаясий изилдөөлөр борбору «Берлек-Биримдик» (Россия Федерациясы, Уфа)

Эксперттик клуб «Сибирь-Евразия»

Конрада Аденауэр ат. Фонду

Фридрих Эберт ат. Фонду

kg_KGКыргызча