Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы

Диссертациялык кеңеш

Диссертациянын темасы: «Дүйнө тартибинин метаморфозунун кырдаалындагы Борбордук Азия мамлекеттеринин тышкы саясатынын стратегиялык талдоосу»

Автореферат орус тилинде

Автореферат кыргыз тилинде

Даражасы: Доктор

Адистиктин шифры: 23.00.04- Эл аралык мамилелердин, глобалдык жана аймактык өнүгүүнүн саясий көйгөйлөрү

Резюме

Бардык документтер КР ЖАК сайтында чагылдырылган

Коргоо жөнүндө кулактандыруу

Алдын ала коргоо күнү: 15.04.2023

Коргоо күнү: 30.05.2023

kg_KGКыргызча