Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЫШКЫ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИНИН ДИПЛОМАТИЯЛЫК АКАДЕМИЯСЫ

Продолжает набор абитуриентов на программы магистратуры.

КР ТИМ ДАга конкурстук тандоонун эрежелери менен КР ТИМдин Дипломатиялык академиясынын сайтынан www.dipacademy.kg таанышууга болот.

ММЭМИде абитуриенттерди конкурстук тандоонун эрежелери менен Кыргыз Республикасынын www.dipacademy.kg.

Документтерди тапшыруу оффлайн форматында жүргүзүлөт.

Контактные тел.: +996 555 909 174, +996 550 270 677

kg_KGКыргызча