Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы

Диссертациялык кеңеш
Д 07.22.659
Тиркелген файлдар
Буйрук УАК ПКР
Негиздөөчүсү
Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы
Негиздөөчүлөр
Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети
Адистиги (шифр)
07.00.15-эл аралык мамилелердин жана тышкы саясаттын тарыхы-Д23.00.02-саясий институттар, процесстер жана технологиялар - Д23.00.04-эл аралык мамилелердин, глобалдык жана аймактык өнүгүүнүн саясий көйгөйлөрү-Д
ДК төрагасы
Курманов Зайнидин Карпекович
ДК төрагасынын орун басары
Кангельдиев Азамат Нурказыевич
Окумуштуу катчы
Джоробекова Айнур Эшимбековна
1
Губайдулина Мара Шаукатовна
2
Джекшенкулов Аликбек Джекшенкулович
3
Джунусов Адиль Мавленович
4
Дононбаев Алим Дононбаевич
5
Жильцов Сергей Сергеевич
6
Иванов Спартак Геннадьевич
7
Мовкебаева Галия Ахметвалиевна
8
Муса кызы Алина
9
Рахимов Мирзохид Акрамович
10
Султанбеков Кубатбек Черикчиевич
11
Торогелдиева Бактыкан Макишевна
12
Шаболотов Тажимамат Тайгараевич
kg_KGКыргызча