Жарчы

                                                                          Жарчы

“КР ТИМ  К.Дыйкамбаев  атындагы  Дипакадемиясынын  Жарчысында”  учурдагы  геосаясаттын  жана  эл  аралык  мамилелердин  маселелерине  арналып, кайсы  бир  өлкөлөрдүн  жана  региондордун  глобалдык  өнүгүүсүнүн  негизги  тенденцияларын  жана  маанилүү  окуяларын, аналитикалык  изилдөөлөрдү, жалпы  жана  улуттук  коопсуздукту  чагылдырган  авторлордун    макалалары  жарыяланат. Жана  дагы  Кыргыз дипломатиясынын  сырткы  тынч  алкакты  жаратуу  боюнча  идеяларын  жана  пикирлерин, чет  мамлекеттер  жана  эл  аралык  мамилелердин  башка  акторлору  менен  өз  ара  пайдалуу  жана  конструктивдүү  мамилелерди  түзүүнүн  актуалдуу  маселелери  чагылдырылат.

 

ЖАРЧЫ  1

ЖАРЧЫ  2

ЖАРЧЫ  3

ЖАРЧЫ 4

ЖАРЧЫ  5

ЖАРЧЫ  6

ЖАРЧЫ  7

ЖАРЧЫ  8

ЖАРЧЫ  9

ЖАРЧЫ  10

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *