Устүбүздөгү жыл “Тарых жана маданият Жылы” деп жарыялангандыгына байланыштуу 2016-жылдын 21 -ноябрында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин К.Дыйканбаев атындагы Дипломатиялык академиясында Кыргыз АССР түзүлгөндүгүнүн 90 –жылдыгына жана Кыргыз ССРинин 80-жылдыгына арналган “1924-1927-ж.ж. Москвадагы РСФСР БАК Президиумунун алдындагы Кыргызстандын Туруктуу өкүлчүлүгүнүн кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышындагы ролу” деген темадагы лекция тарыхчы Рыскулов Т.А. тарабынан окулду.

Пресс-релиз

     Устүбүздөгү  жыл “Тарых жана маданият Жылы”  деп жарыялангандыгына байланыштуу   2016-жылдын 21 -ноябрында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин К.Дыйканбаев атындагы Дипломатиялык академиясында   Кыргыз АССР түзүлгөндүгүнүн 90 –жылдыгына жана Кыргыз ССРинин 80-жылдыгына арналган  “1924-1927-ж.ж. Москвадагы РСФСР БАК Президиумунун алдындагы Кыргызстандын Туруктуу өкүлчүлүгүнүн кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышындагы ролу” деген темадагы лекция     тарыхчы Рыскулов Т.А. тарабынан окулду.   Лектор   өткөн кылымдын 20-30-жылдарындагы Кыргызстандагы жогорку советтик жана партиялык органдары — Кара-Кыргыз  областык ревком, Кыргыз автономиялуу областынын, Кыргыз АССРинин  Борбордук Аткаруу Комитетинин жана   Москвадагы Борбордук Аткаруу Комитетинин  алдындагы Кыргызстан өкүлчүлүгүнүн түзүлүшү жана өнүгүшүнүн тарыхына арналып,               Кыргызстандын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн төрага кызматындагы Турдалы Токбаевдин мамлекеттик ишмердүүлүгү, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жана өлкөнүн саясий тарыхынын өнүгүшүнө кошкон салымы кеңир чагылдырылды.

     Лекцияга    К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиянын профессордук-окутуучулар жамааты жана студенттер  катышышты.