ОКУУ БӨЛҮМҮ

nurgul_usenbaevna

Дүйшөнова Нургүл Усөнбаевна

Кыргыз Республикасынын ТИМ

Дипломатиялык Академиясынын окуу           бөлүмүнүн  башчысы

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕ

МААЛЫМАТ

Окуу бөлүмү КР ТИМ К.Дыйкамбаев атындагы Дипломатиялык Академиясынын окуу-уюштуруу жана методикалык ишмердүүлүк элементтерди камтыган(билим сапатын баалоодо жана окуу дисциплиналарын окутуунун методикаларында), заманбап маалыматтык билим берүү технологияларды киргизүүдө билим берүүнүн сапатын камсыздоочу вуз ичиндеги системаны башкарууну ишке ашыруучу структуралык түзүмү болуп эсептелет.

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү Академиянын окуу-илимий жана башка структуралык түзүмдөрүн пландоо,уюштуруу,жалпы окуу жана окуу-уюштуруу иштерин жүргүзүү жана камсыздоо жана ушул ишти текшерүү,эсепке алуу,анализдөө жана баалоо,кадрларды даярдоонун эффективдүүлүгүн жана сапатын жогорулатууну дагы өнүктүрүү үчүн сунуштамаларды иштеп чыгууга жана координациялоого багытталган.

Бөлүмдүн негизги функциялары

1.Кафедралар жана Академиянын билим берүү ишмердүүлүн камсыздоочу башка структуралык түзүмдөр менен бирге бардык багыттар боюнча окутуу процессин уюштуруу жана пландоо.

2.Академиянын окуу жана окуу-уюштуруу иштеринин абалын    текшерүү,эсебин алуу,анализдөө жана баалоо.

3.Студенттердин билим сапатын баалоонун процессин камсыздоо жана өнүктүрүү(студентердин академиялык рейтинг системасынын алкагында),ошондой эле Системанын маалымат-аналитикалык ресурстарын колдоо жана өнүктүрүү.

  1. Академиянын структуралык түзүмдөрүнүн окуу-уюштуруу жана окуу-методикалык иштерин өркүндөтүү алкагындагы ишмердүүлүгүн координациялоо,билим берүу процессинин эффективдүүлүгүн жана адистерди даярдоонун сапатын жогорулатууну камсыздоо.

5.Академиядагы билим берүүнүн сапатын камсыздоо систамасын өркүндөтүү боюнча нормативдик-укуктук жана нормативдик-методикалык документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу.

6.Окуу процессин уюштуруу,пландоо,текшерүү жана өркүндөтүү тармагындагы маселелер спектрин чечүүнү шарттай турган окуу процессинин тармактуу интеграцияланган  системалуу маалымат базасын түзүү жана өрчүтүү.

7.Окуу процессинин абалы жана адистерди даярдоонун сапаты тууралу маалымдама,отчеттук жана башка документтерди даярдоо жана аларды жетекчиликке жана Академиянын Окумуштуу Кеңешине берүү.

8.Окутуу жана окуу процессин башкаруу алкагындагы заманбап маалыматтык технологияларды киргизүү.

Окуу  процессинин  эрежелери

  1. Окуу процессин уюштуруу. Жободон  көчүрмө.
  2. Студенттин академиялык жетишүүсүнүн  баалоо. Жободон көчүрмө.
  3. Студенттин рейтингин аныктоо. Жободон  көчүрмө.
  4. Академиялык карызды жоготуу  тартиби. Жободон  көчүрмө.
  5. Студенттерди окуудан чыгаруу  жана  кайра  калыбына  келтирүү (кабыл  алуу). Жободон  көчүрмө.

7-8. Студенттерди которуу. Жободон  көчүрмө.

  1. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация. Жободон  көчүрмө.

тиркеме .Өткөөл текшерүүнү  жана  жыйынтыктоочу аттестацияны  уюштуруу  жана  өткөрүү.

Положение об УО

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *