Квалификациясын жогорулатуу курстары

Кыргыз  Республикасынын  Тышкы Иштер  Министирлигинин  кызматкерлеринин  квалификацияларын  жогорулатуу  курстары (КЖК)  1998-жылы  Кыргызстан  Эл  Аралык  Университетинин алдында   ачылган, 2001-жылы Дипломатиялык  кадрларды  даярдоо  борбору  кайрадан  түзүлүп,  дипломатиялык  кызматкерлердин  квалификациясын  жогорулатуу Кыргыз  Республикасынын  Тышкы  Иштер  Министирлигинин  Дипломатиялык  академиясынын  ишмердүүлүгүнүн  негизги  багыттарынын  бири  болуп  саналат.

КЖК нын  максаты  болуп  эл  аралык  кызматташтык  алкагында  иш  жүргүзгөн  ТИМ, министирликтер  жана  ведомтволордун, экономиканын  мамлекеттик  эмес  секторлорунун, бейөкмөт  уюмдардын  жана  жеке  менчик  жактардын     кызматкерлеринин  кесиптик  ишмердүүлүгүнө  зарыл   компетенцияларын  жогорулатуу  эсептелет.

КЖК  түзүлүшү:

-КР  ТИМ  кызматкерлери  үчүн  курстар;

-Мамлекеттик  жана  муниципалдык  кызматкерлер  жана өлкөнүн  экономикасынын  мамлекеттик  эмес  секторунун  өкүлдөрү  үчүн  курстар;

-КР  ТИМ, министирликтер  жана  ведомстволордун   кызматкерлери  жана  мамлекеттик  эмес  сектордун  өкүлдөрү  үчүн  түрдүү  деңгээлдүү  курстар.

 

КЖК дын  кошумча  билим  берүү  программалары  лицензияга  ылайык  төмөнкү  багыттар  боюнча ишке  ашырылат:

-Дүйнөлүк  саясат  жана  эл  аралык  мамилелер;

-Эл аралык  укук  эл  аралык  мамилелердин  негизи  катары;

-Эл  аралык  уюмдар  жана  конференциялар;

-Чет  өлкөдөгү  жумуштарга  комплекстүү  даярдык;

-Кыргыз  Республикасынын  тышкы  саясаты;

-КР  ТИМдин  дипломат-кызматкерлеринин  аялдары  үчүн  курстар;

-Сүйлөшүүлөрдү  жүргүзүү, келишимдерди, макулдашууларды, контракттарды түзүү;

-Эл  аралык  укук;

-Чет  өлкөлөрдөгү  мекендештер  менен  иштөө;

-Тынчтык  орнотуу  ишмердүүлүгү;

-Мамлекеттик  кызмат  персоналын  башкаруу;

-Дипломатиялык  протокол;

-Атайын  лексикалуу  синхронист-котормочуларды  окутуу ж.б.

 

Квалификацияны  жогорулатуу  жана кесиптик  кайра  даярдоо  курстары теориялык  даярдыктын  натыйжасында  алынган  кесиптик  билимди, жөндөмдү  жана билгичтикти квалификациянын  деңгээлине  талаптардын  жогорулоосун   жана  кесиптик  маселелерди  чечүүнүн  заманбап  ыкмаларын  өздөштүрүү  зарылчылыгын  эсепке  алуу менен   иш  жүзүндө  калыптандыруу  жана  бекемдөө  менен  уюштурулат.

Окуу  процессине  академиянын  окутуучулары  жана  илимий  кызматкерлери  менен  КР ТИМдин  иштеп  жаткан  адистери  тартылган: толук жана  ыйгарым  укуктуу  элчилер,  толук  жана  ыйгарым  укуктуу  өкүлдөр, КР ТИМ   жана  башка  мамлекеттик, илимий-изилдөө  жана  билим  берүү  түзүмдөрдүн  эксперттери.

 

Штаттык  курам:

14391.0

Рахимова  Карлыгаш  Бахытовна  – КЖК  башчысы

IMG_8283-26-01-17-15-32

Үсөнбаева  Гүлнура  Замировна  – жетектөөчү  адис

Байланыш  маалымат:

Дареги:  720040        Бишкек  ш.     Эркиндик  бульвары  36,  104  каб.

Телефон: (+ 996 312 ) 62 11 40     Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *