“ЭЛ АРАЛЫН МАМИЛЕЛЕР ЖАНА УКУК” кафедрасы

IMG-20170130-WA0004

Жоробекова Айнур Эшимбековна

        тарых илимдеринин кандидаты,профессор

КР ТИМ ДА “Эл аралык мамилелер жана укук” кафедрасынын башчысы

 

“Эл аралык мамилелер жана укук” кафедрасы

“Эл аралык мамилелер жана укук” кафедрасы өзүнүн окуу жана илимий ишмердүүлүгүндө 530800 “Эл аралык мамилелер ”багытындагы бакалаврларды жана 530800 “Эл аралык мамилелер”, 530500                                 ” Юриспруденция” жана 530600 ”Журналистика” багыттарындагы магистрлерди Кыргыз Республикасынын ГОС ВПО талаптарына ылайык даярдоого багыт алган. Ар бир багыттын алкагында ишке ашырылган  магистердик даярдыктын программалары азыркы мезгилдеги эл аралык мамилелердин жана эл аралык укуктардын өнүгүүсүндөгү өзгөчө актуалдуу болгон маселелердин кеңири спектрин камтыйт. Жалпы жана адистештирилген курстарды айкалыштыруу Кыргыз Республикасынын  азыркы этаптагы тышкы саясий приоритеттерин, эл аралык мамилелердин жана дүйнөлүк саясаттын учурдагы маселелерин, БА/КМШ интеграциялык процесстерин, мегатренддерди жана глобалдык маселелерин, глобалдык жана регионалдык деңгээлдеги эл аралык коопсуздуктун эл аралык-саясий маселерин терең окуп үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Бир  эле убакта студенттер эл аралык гуманитардык укукту, эл аралык кылмыш-жаза укукту жана миграцияны жөнгө салуунун эл аралык-укуктук маселелерин камтуу менен эл аралык укуктун заманбап тармактарынын алкагында баралдуу даярдык алышат. Магистратурада окуу убагында студенттер теориялык билимге жана эксперименталдык жөндөмгө ээ болушат, пландоо жана татаал илимий долбоорлорду ишке ашырууну үйрөнүшөт.

Окутуунун инновациялык ыкмаларын колдонуу менен кафедранын окутуучулары студенттер жана угуучуларда аналитикалык ой жүгүртүүнүнүн негиздерин өөрчүтүүгө умтулушат. Сабактар окутуунун ар түрдүү формаларын колдонуу менен уюштурулат:тегерек столдор, ситуациялык семинарлар жана полемикалык диалогдорго шарт түзүү максатында иштиктүү оюндар.

IMG_0261 IMG_0249

Кафедра аспиранттар, докторанттар жана илимий даражалардын талапкерлери менен саясий илимдер жаатында илимий иштерди жүргүзүшөт.

Кафедранын илимий-педагогикалык ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарынын бири болуп кыргыз коомчулугунун модернизация процессинин өзгөчөлүгүн жана механизмин, дүйнөнүн глобалдашуу жана региондошуусунан келип чыккан карама-каршы тенденциялар жана факторлордун контектинде жаңы саясий институттардын түзүлүшүн  анализдөө саналат.

Бул илимий-педагагикалык багыттын ишмердүүлүнүн концепциясы Кыргыз Республикасынын улуттук-мамлекеттик коопсуздугун камсыздоодо илимий-пратикалык мааниси бар тышкы саясий процесстин актуалдуу маселелерин саясаттаануу дискурсу алкагында чечүү, демократиялык саясий институттардын иштөөсүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу саналат. Кафедра Томск Мамлекеттик университети менен тыгыз илимий байланыш түзүүдө.

Бүтүрүүчүлөр республиканын мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлик органдарында, КР ТИМ, өлкөнүн чет жерлердеги өкүлчүлүктөрүндө, эл аралык уюмдарда жемиштүү эмгектенип жатышат жана азыртдан Академиянын даңкы жана сыймыгы болууга жетише алышты. Алардын көпчүлүгү биздин республиканы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө таанытышат, академиялык мекемелерде жана ишкердик клубдарда жогорку талапка ээ. Билим берүүнүн жогорку деңгээли жана бай илимий-изилдөө салттары бизди келечекке ишеним жана оптимизм менен кароого мүмкүнчүлүк берет.

FB_IMG_1495083168865

“Эл аралык мамилелер жана укук” кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамы:

1.Жоробекова А.Э.-профессор

2.Иманалиева Л.А.-проф.м.а.,КР ЫУЭ

3.Нурматов Т.А.-доцент

4.Маликов К.К.-доц.м.а.

5.Иманалиев М.С.-проф.м.а.,КР ЫУЭ

6.Халяпина Н.В.-доц.м.а.

7.Кадыркулова А.С.-доц.м.а.

8.Абалова С.Ж.-доц.м.а.

9.Аламанов С.К.-проф.м.а.-КР ЫУЭ

10.Аманалиев У.О.-проф.м.а.

11.Ганиева Т.И.-проф.м.а.

12.Жекшен Максат-доц.м.а.

13.Жумагулова А.М.-доцент

14.Дүйшөнова Н.У.-ага окутуучу

15.Жээнбаев Н.Ж.-проф.м.а.,КР ЫУЭ

16.Ищеналиева А.К.-доц.м.а.

17.Каблуков Е.Н.-проф.м.а.,КР ЫУЭ

18.Каразакова А.К.-доцент

19.Кашкараева Ч.К.-ага окутуучу

20.Кенекеева Г.А.-ага окутуучу

21.Кыдыров Т.Т.-проф.м.а.,КР ЫУЭ

22.Куликовский А.В.-доцент

23.Момошева Н.К.доцент

24.Оролбаева И.А.-проф.м.а.,КР ЫУЭ

25.Саралинов М.У.-проф.м.а.

26.Султанбеков К.Ч.-доцент

27.Шаболотов Т.Т.-профессор

28.Эсенбаев А.М.-доц.м.а.

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *