«Мамлекеттик жана чет тилдери»

IMG-20171019-WA0001

               Каразакова Айсулуу Кошоновна

Мамлекеттик жана чет тилдер” кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент.

Кыргыз ССРинин 50-жылдыгынын атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетинин чет тилдер факультетин бүтүргөн, адистиги: немис тили жана адабияты.

          Тел.: (+996 312) 66-14-21

                    

Кафедранын сапаттык түзүмү:11 окутуучу ,анын ичинен:

3 илимдин кандидаты,

1 профессордун милдетин аткаруучу,

5 ага окутуучу,

2 окутуучу.

Тил алып жүрүүчүлөр:

Ризк Аль Касаби Амин Ф.М.(араб тили)

Ийен Ли (кытай тили)

Профессордук-окутуучулук курамдын түзүлүшү жана квалификациясы окутуунун жыйынтыгына жетүү үчүн окуу процессинин талаптарына жооп берет, андыктан кафедранын ар бир мүчөсү шайкечтүү базалык билимдерге ээ болушкан жана өздөрүнүн квалификацияларын кошумча билим алуу, стажировка жолу менен жогорулатышат, мисалы доц.Каразакова А.К. немец академиялык алмашуу кызматынын (ДААД.Франкфурт ш.) программасынын стипендиаты, Австриялык академиялык алмашуу кызматынын (ОАД.Вена ш.) программасынын жана Гете ат. институтунун (Дюсселдорф ш.,Лейпциг ш.) стипендиаты;доц.Доромбекова “Тил жана маданият”(Грац ш.Австрия)  программасынын стипендиаты; доц.м.а.Мукашева Р.М. Францияда(Париж ш.,Виши ш.) тил жана педагогикалык стажировка өткөн ;окут. Сопуева Г.К. Кытайда (Үрүмчү ш.) тил боюнча стажировка өткөн.

Кафедрада негизги эки чет тили окутулат:англис жана немец тили,жана да экинчи чет тили катары 5 тил: кытай, араб, түрк, немец, француз тилдери.

Кафедрага төмөнкү дисциплиналар бекитилген:

-кесиптик чет тили;

-тематикалык чет тили;

-кесиптик ишмердүүлүктөгү чет тили.

Быйыл “Мамлекеттик жана чет тилдер” кафедрасында 531100”Лингвистика”(“Эл аралык уюмдарга котормочуларды даярдоо” профили) багытындагы магистрлик программа окутуу ачылды.

Чет тилдер сабактарын кафедранын тажрыйбалуу окутуучулар заманбап ыкмаларды жана окутуунун түркүн формаларын:тегерек столдор, пратикалык семинарлар, оюндар ж.б. колдонуу менен өткөрүшөт.

Кафедранын профессордук-окутуучулук түзүмү:

1.Каразакова Айсулуу Кошоновна,ф.и.к.,доц.

2.Анарбаев Арслан Алиевич, проф.м.а.,Ө.Ы.У.Э.КР.

3.Доромбекова Айнур Өскөнбековна, ф.и.к.,доц.

4.Мукашева Рахат Муканбетовна, ф.и.к.,доц.м.а.

5.Курманова Гүлбүбү Кулмамбетовна, ага окутуучу

6.Ризк Аль-Касаби Фатхи Мухаммад, ага окутуучу

7.Акбаева Альбина Жоробековна, ага окутуучу

8.Сопуева Гүланда Курманбековна, окутуучу

9.Шайлообек кызы Эркайым, окутуучу

Алмаштыруучулар:

10.Кадыров Камиль Пазылжанович, ага окутуучу

11.Турсунова Айзада Алымканова,ага окутуучу

                     Безымянный

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *