(Русский) Дипломатическая Академия МИД КР 16 марта приняла участие в республиканском субботнике в Бишкеке. Участники субботника: административный персонал, профессорско-преподавательский состав очистили прилегающую к Дипломатической академии территорию по Бульвару Эркиндик.

Бул маалымат “Русский” тилинде гана даярдалган.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясынын студенттери жана окутуучулары Бишкектеги Француз Биримдиги тарабынан, Франция, Швейцария, Бельгиянын элчиликтери жана Кыргызстандагы Европа Уюмунун делегациясы менен биргеликте уюштурулган Франкофония жумалыгынын алкагында өткөрүлгөн француз тили жана француз тилинде сүйлөгөн өлкөлөрдүн маданиятына арналган Фестивалга активдүү катышышты. Студенттер конференция, концерт жана фильм көрсөтүүлөрүнө барышты.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясынын студенттери жана окутуучулары Бишкектеги Француз Биримдиги тарабынан, Франция, Швейцария, Бельгиянын элчиликтери жана Кыргызстандагы Европа Уюмунун делегациясы менен биргеликте уюштурулган Франкофония жумалыгынын алкагында өткөрүлгөн француз тили жана француз тилинде сүйлөгөн өлкөлөрдүн маданиятына арналган Фестивалга активдүү катышышты. Студенттер конференция, концерт жана фильм Read More …

(Русский) 15 марта 2019 года в Дипломатической Академии состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Ч.Айдарбекова с Послами и Генеральными консулами Кыргызской Республики, в ходе которой были подведены итоги двухдневного Совещания глав загранучреждений КР. На мероприятии принимали участие руководство и сотрудники центрального аппарата МИД КР и Дипломатической Академии МИД КР им.К.Дикамбаева.

Бул маалымат “Русский” тилинде гана даярдалган.

2019-жылдын 25-февралында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясында Кыргыз Республикасындагы Индия Республикасынын Толук жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси Алок Амитабх Димринин конок лекциясы болуп өттү.

2019-жылдын 25-февралында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясында Кыргыз Республикасындагы Индия Республикасынын Толук жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси Алок Амитабх Димринин конок лекциясы болуп өттү. Лекциянын алкагында элчи дипломатия, эл аралык мамилелерде анын ролу тууралуу айтып берди. Ошол эле учурда, элчи БУУнун түзүмүндөгү  башынан өткөн окуяларды, БУУ ишинин Read More …

2019-жылдын 20-февралында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясында Кыргыз Республикасындагы Иран Ислам Республикасынын Толук жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси Али Моджтаба Рузбеханинин конок лекциясы болуп өттү.

2019-жылдын 20-февралында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясында Кыргыз Республикасындагы Иран Ислам Республикасынын Толук жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси Али Моджтаба Рузбеханинин конок лекциясы болуп өттү. Лекция Ирандагы Ислам Революциясынын жеңишинин 40 жылдыгына арналды. Бул лекциянын алкагында Элчи Иран тарыхындагы Ислам Революциясынын маанилүү ролу жонундо айтып кетти. Ички Read More …