“ДИПЛОМАТИЯЛЫК жана КОНСУЛДУК КЫЗМАТ” кафедрасы

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ ДИКС

Кафедра тууралуу

“Дипломатиялык жана консулдук кызмат” кафедрасы КР ТИМ Дипломатиялык Академиясы уюшулгандан тартып түзүлгөн негизги делген кафедралардын бири. Кафедра иштеген ар кыл мезгилдерде аны белгилүү дипломаттар жана окумуштуулар жетектешти,тактап айтканда узак убакыт КР Өзгөчө жана Ыйгарым Укуктуу элчиси М.У. Саралинов кафедра башчысы болгон.

Кафедранын максаттары жана маселери Академия менен бирдикте улуттук экономиканын жогорку квалификациялуу адистерге муктаждыгына,кесипкөй кадрларды даярдоодогу алдыңкы дүйнөлүк тажрыйбага, билим берүүгө компетенттүү багытталган мамилеге, жана да КР ТИМ менен Академиянын жалпы кызыкчылыктарына жараша белгиленет.

Кафедранын миссиясы болуп инновациялык, практика-багыттуу билим берүү куралдарын колдонуу менен дүйнөлүк экономика, эл аралык бизнес жана долбоорлорду башкаруу чөйрөсүндөгү жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо, институтционалдык эле эмес,улуттук деңгээлде салым кошуу үчүн изилдөө иштерин жүргүзүү саналат.

Кафедранын ишинин максаты өздөрү тандаган ишмердүүлүк алкагында ийгиликтүү иштей алган,күчтүү аналитикалык, изилдөөчүлүк жана башкаруучулук сапаттарга ээ жогорку квалификациялуу магистрларды даярдоо.

КР ТИМ ДАнын “Дипломатиялык жана консулдук кызмат” кафедрасында магистрлик программа боюнча 3 окутуу багыты ачылган:

-5800100 “Экономика”(“Дүйнөлүк экономика” профили)

-5800200 “Менеджмент”(“Эл аралык долбоорлорду башкаруу” профили)

-5800700 “Бизнести башкаруу”(Эл аралык бизнести башкаруу)

Кафедранын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлигинин департаменттери жана бөлүмдөрү жана башка министрликтер жана ведомстволор, аткаруучу жана мыйзам чыгаруучу бийлик органдары, ири компаниялар жана фирмаларга адистерди даярдоого багытталган.

“Дипломатиялык жана консулдук кызмат” кафедрасынын магистрлик программасы – бул;

-жогорку кесиптик билим тууралуу магистр даражасын ыйгаруу менен диплом; дүйнөлүк экономикалык мейкиндиктин масштабындагы   билимдерге ээ жаңы муундагы кесипкөйлөрлөрдү даярдоо;

-КР жана чет өлкөлөрдө таанылган билимдин жогорку престиждүүлүгү;

-жогорку квалификациялуу профессородук-окутуучулук курам;

-бүтүрүүчүлөрдүн жумуш берүүчүлөр арасындагы жогорку деңгээлдеги талапкерлиги;

-окууну ийгиликтүү аяктаган бүтүрүүчүлөр жумушка орношууга эң жакшы мүмкүнчүлүк алышат.

 

                                         

1111

Кафедра башчысы

Алыбаева Гүлдана Жапаркуловна – Санкт-Петербург Мамлекеттик Университетинин эконмика факультетинин бүтүрүүчүсү, экономика илимдеринин кандидаты, доцент(шифр-08.00.01-теориялык экономика).

КР алдынкы ЖОЖдорунда, тактап айтканда Борбордук Азиядагы Америка Университетинде, КР Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясында иштеген. 40 тан ашык эмгеги жарыяланган.

Илимий кызыкчылыктарынын негизги алкактары – өткөөл экономиканын маселелери, регионалдык интеграция шартында улуттук экономиканын стратегиялык өнүгүүсү.

Эл аралык программаларда жана долбоорлордо катышуу – Фулбрайт ат.(2001-ж) АКШ Мамлекеттик департаментинин академиялык алмашуу программасынын катышуучусу, TEMPUS(EC) программасы-2003.

 

 

         Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы:

Кафедранын коллективинин жумушунун негизги багыттары:

профессордук-окутуучулук жана жардамчы персоналдын педагогикалык жана методикалык даярдыгын жакшыртуу;

-профессордук-педагогикалык курамдын квалификациясын жана практикалык жөндөмүн жогорулатуу;

-билим берүү процессин окуу-методикалык, материалдык-техникалык, маалыматтык камсыздоонун сапатын жогорулатуу.

Профессордук-окутуучулук курамдын квалификациясы жана түзүлүшү окутуунун жыйынтыгына жетүү үчүн окуу процессинин талаптарына шайкеш келет, анткени кафедранын бардык мүчөлөрү талап кылынуучу базалык билимге ээ жана системалуу түрдө кошумча билим алуу жана стажировкалар жолу менен өздөрүнүн квалификацияларын жогорулатышат.

 1.Алыбаева Гүлдаана Жапаркуловна – кафедра башч.э.и.к.,доц.

2.Адамкулова Чынара Үсөнбековна – э.и.к.,профессор

3.Алапаева Асел Айдаркуловна – ага окутуучу

4.Алкадырова Чолпон Муканбетовна – э.и.д.,профессордун м.а.

5.Гусева Валентина Ивановна – э.и.д.,профессор

6.Давлетова Чолпон Кулунбековна – э.и.к.,доценттин м.а.

7.Даминова Нургүл Нейматовна – ага окутуучу

8.Ишеналиева Айнура Калыковна – п.и.к.,доценттин м.а.

9.Кашкароева Алтын Абдыбековна – с.и.к.,доцент

10.Максат Жекшен-п.и.к., доцентин м.а.

11.Оролбаева Ирина Абдыевна – профессордун м.а.,КР ЫУЭ

12.Рысбаева Алымбүбү Каримовна – э.и.к.,доценттин м.а.

13.Саралинов Марат Уразбаевич – профессордун м.а., КР ЫУЭ

14.Сасыкулов Болот Бейшенович – э.и.к.,доценттин м.а.

15.Уразбаев Карим Мажитович – э.и.к.,доцент

16.Фреюк Григорий Васильевич – э.и.к.,доцент

DSC00557

IMG_4026

IMG_3974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дареги

720040 Кыргызская Республика,

г. Бишкек, бул. Эркиндик 36. каб. 107

Телефон: (996 312) 66 23 44


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *