2019-жылдын 27-мартында «Илим жана билим берүүнүн өнүгүшү – келечекке инвестиция» аттуу Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын ректорлорунун биринчи форумунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер Министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы РУДН менен или жана билим жаатында кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлду. Ошондой эле РУДН менен КМШ тармактык университеттин алкагында биргелешкен төмөнкү магистрлик программаларды түзүү жөнүндө кызматташтык келишимге кол коюлду.

2019-жылдын 27-мартында «Илим жана билим берүүнүн өнүгүшү – келечекке инвестиция» аттуу Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын ректорлорунун биринчи форумунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер Министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы РУДН менен или жана билим жаатында кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлду. Ошондой эле РУДН менен КМШ тармактык университеттин алкагында биргелешкен төмөнкү магистрлик программаларды түзүү жөнүндө кызматташтык келишимге кол коюлду.

  • Эл аралык мамилелер ( Багыты: «Дүйнөлүк саясат»)
  • Юриспруденция (Багыты: «Эл аралык укук»)
  • Экономика (Багыты: «Эл аралык соода»)
  • Менеджмент (Багыты: «Эл аралык менеджмент» и «Эл аралык долбоорлорду башкаруу» )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *