27 августа 2019 г. в Дипломатической академии  Министерства иностранных дел Кыргызской Республики совместно с Центром геополитических исследований «Берлек-единство» (г.Уфа, Россия) состоялся Международный Форум «Тюркский фактор в гуманитарном диалоге между Россией и странами Центральной Азии».

2019-жылдын 27-августунда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясында  «Берлек-биримдик» геосаясий изилдөөлөр Борбору (Уфа ш., Россия) менен биргеликте  «Россия жана Борбордук Азия өлкөлөрү арасындагы гуманитардык диалогдогу түрк фактору»  аттуу Эл аралык Форум өттү.

Форумдун ишинин чегинде  Россиянын Борбордук Азия өлкөлөрү менен гуманитардык тармактагы өз ара аракеттешүүсүнө , мамлекеттердин диалогунун өнүгүүсүнө түрк факторунун таасиринин маселелери талкууланды. Ошондой эле Россиянын аймагында жана аймактык республикаларда түрктүк өзүнө тартуу  борборлору жана миграциялык процесстерге этникалык аспектилеринин таасири  жөнүндө маселелерди эксперттер талкуулашты.  Акын жана жазуучулар – түрк элдеринин өкүлдөрү, Евразия мейкиндигинде улут аралык макулдашууну жөнгө салууда этномаданиятка зор таасир тийгизээри анык

Форумдун ишине Кыргызстан, Россия, Казахстан жана Өзбекстандын академиялык жана эксперттик коомчулугунун өкүлдөрү катышты. Чыгып сүйлөгөндөрдүн тематикасы Россиянын жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн тарыхый, саясий, экономикалык жана маданий өз ара аракеттешүүсүнүн бардык тилкесин камтыды.