2016-жылдын 16-ноябрында К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик университетинде кыргыз энциклопедиясынын түптөлүшүнүн башатында турган инсандардын бири Закон Бейшеевдин 80 жылдыгына арналган илимий-практикалык конференция болуп өттү.

2016-жылдын 16-ноябрында К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик университетинде кыргыз энциклопедиясынын түптөлүшүнүн башатында турган инсандардын бири Закон Бейшеевдин 80 жылдыгына арналган илимий-практикалык конференция болуп өттү. К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиянын Мамлекеттик жана чет тилдер кафедрасынын улук окутуучулары Акунова Г.М., Зарипова М.Э. аталган илимий-практикалык конференцияга катышып, анда Г.М. Акунова — “Кыргыз энциклопедиясы – Кыргызстандын башкы китеби” темада, ал эми М.Э.Зарипова — “Иш кагаздарын орус тилинен  кыргыз тилине которуудагы айрым аспектилер” темадагы  докладдары менен чыгышты.