Фарси тили жана Иранистика борбору

                                                 Иранистика  жана  фарси тилинин  борбору

КР  ТИМ  К.Дыйкамбаев  атындагы  Дипломатиялык  академиясында  Иранистика  жана  фарси  тилинин  борбору  иштейт.

Борбор  2012- жылдын  16-февралында  Дипломатиялык  академиянын  демилгеси  жана  Иран  Ислам Республикасынын  Кыргыз  Республикасындагы  Элчилигинин  колдоосу  менен  ачылган .

Иранистика  жана  фарси  тили  борборунун  ачылышынын  негизги  максаты  фарси  тилин, Иран  элинин  маданиятын, салт –санаасын  тереңдетип  окуп  үйрөтүү, алар  Дипломатиялык  академиянын  күндүзгү  жана  кечиндеги  магистердик  окуусунун  окуу  пландарында  да  бар.

Борбордун  дагы  негизги  маселелери  болуп:

-фарси  тилин  билген  адистерди  дипломатиялык  жана  консулдук  кызматтарга  даярдоо;

-бекитилген  программалар  боюнча  мультимедиялык  программаларды, Интернет  ресурстарды  ж.б. колдонуу  менен окутуу;

-фарси  тилин  түрдүү  интенсивдүүлүктөгү  курстарда  жана  түрдүү  максаттуу  аудиторияларга  окутуу;

-Иран  Ислам  Республикасынын  билим  берүү  уюмдары  менен  кызматташтыкты  өнүктүрүү   саналат.

Борбор  профиль  боюнча  атайын  жана  методикалык  адабият фондуна, окуу-методикалык, аудио  жана  видео  материалдар   комплектине, жана  дагы  заманбап  техникалык  жабдууларга  ээлик  кылат.

2018-жылдын  16-августунда  КР ТИМ К.Дыйкамбаев  атындагы  Дипломатиялык  академиясынын  ректору  Чынара  Адамкулованын  Иран  Ислам  Республикасынын  Кыргыз Республикасындагы  Толук  жана  Ыйгарым  Укуктуу  Элчиси  Али  Моджтаба  Рузбехани  менен  жолугушуусу  болуп  өттү. Жолугушуунун  жүрүшүндө  Элчи  Дипломатиялык  академиянын  Иранистика  жана  фарси  тилин үйрөтүү  борбору  үчүн  заманбап  жабдууларды  тапшырды.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *