Конфуций классы

Конфуциандык  институттардын  системасы (Конфуций  Институттары, Кунцзы сюэюань, кийинчерээк  КИ  ) “кытай  тилин   жайылтуу  жана  кытай  маданиятын  пропагандалоо”   КЭР Мамкеңешине  баш  ийген  структуралар  аркылуу  иштелип  чыккан. КИ  түзүү  КЭР дин  “кытай  тили  аркылуу  кытай  маданиятын  пропагандалоо”  стратегиясынын  бөлүгү  болот.

Конфуций  Институту – бул  КЭР өкмөтүнүн  астындагы  кытай  тилин  жайылтуу  Канцеляриясынын  демилгеси  менен  түзүлгөн  окуу-илимий  борбор. Бул  сыяктуу  борборлор  дүйнөнүн  көп  өлкөлөрүндө  түзүлгөн. Конфуций  Институттары  АКШ да, Японияда, Түштүк  Кореяда, Италияда, Германияда, Францияда  жана  Мексикада  ачылган. Кыргызстанда  2  Конфуций  институту  аракеттенип  жатат. Институттар  байыркы  кытайдын  улуу  ойчулунун  атын  алып  жүрүшсө  да, Конфуций  Институттары  конфуциандык  идеяларды  үгүттөөгө  түздөн  түз  катыштары  жок. Иш  жүзүндө  Кытайдын  өзүндө  Конфуцийдин  аты  көбүнесе  деги  эле  маданият, агартуу  жана  билимдүүлүк  менен  ассоцияланат, ал  эми  чет  өлкөлүктөр  үчүн               салттуу  кытай  маданиятынын  жана  окумуштуулугунун  символу  катары  эсептелет, ошондуктан  КЭР дин    өкмөтү  тараптан  кытай  тилинин  жана  маданиятынын  билим  берүү   борборлорунун  сериясына    Конфуций  Иституттары  аталышы тандалган .

Конфуций   Институту  кийинки  ишмердүүлүктүн   түрлөрүн  жана  иш  чараларды  уюштурат: кытай  тилин  окутуу, кытай  тилинин  окутуучуларын  даярдоо  жана  аттестациялоо, кытай  таануу  чөлкөмүндөгү   илимий изилдөөлөрдү  колдоо, кытай  тилин  жана  кытай  маданиятын  алга  сүрөөгө     багытталган  илимий-агартуу  ж.б.  иш-чараларды  өткөрүү. Конфуций  Институту  кытай  тилин  чет  өлкөлөрдө  жайылтуу  боюнча  Кытайдын  мамлекеттик  комитети  аркылуу  түзүлгөн  кытай  маданий-агартуу  борборлору – Конфуций  Институттарынын  глобалдык  тармагына кирет. Учурда  дүйнөнүн  50  өлкөсүндө  120 дан  ашык  Конфуций  Институттары  иш  жүргүзөт. Конфуций  институттарынын  системасынын  башкаруусу  мамлекеттик  Ханьбань  уюмунун – “Кытай  тилин  чет  тил  катары  окутуу  боюнча  Кытай  мамлекеттик  агенттигинин” карамагында, 1987- жылы  негизделген. Ханьбанга КЭР  Мамкеңешинин  12  департаментинин  расмий  өкүлдөрү  кирет. Ханьбандын  негизги  маселелери – кытай  тилин  чет  тили  катары  окутуу, айрыкча  КЭР дин      чегинен  сырткары  жактарда, бүткүл  дүйнө  боюнча  кытай  тилинен  тестирлөө  жана  сертификациялоо  боюнча  бирдиктүү  системасына  көзөмөл  жүргүзүү, кытай  маданиятын  агитациялоо  жана  жагымдуулугун  арттыруу. Ханьбань  КЭРдин  бюджетинен  өзгөчө  сап  менен  каржыланат. Азыркы  тапта  дүйнө  жүзү  боюнча  Конфуций  Институттарын  түзүлүүсүн  жана  иштеп  кетүүсүн  каржылоо  Ханьбань  линиясы  боюнча  жүзөгө  ашырылат.

2011- жылдын  февралынан  тарта  кызматташтык  тууралуу  Макулдашуунун  негизинде  кытай  тилин  үйрөтүү  боюнча  КР ТИМ  Дипломатиялык  академиясында  Конфуций  Институтунун  Конфуций  Классы  иштейт. Класс  КЭР дин  КР деги  Элчилигинин  жана  Конфуций  Институтунун  колдоосу  менен  ачылды. Класстын  ачылышына  КЭР дин  КР деги  ТЫКӨ Ван  Кайвень, Элчиликтин  өкүлдөрү, Конфуций  Институнун  директору, КР ТИМ дин  Чыгыш  өлкөлөр  департаментинин  кызматкерлери  катышты.

2012- жылдын   7- февралында  КР ТИМ  Дипломатиялык  академиясын  Ханьбандын (кытай  тилин  жана  маданиятын  бүт  дүйнөгө  жайылтуу  боюнча  Борбор)  төрагасынын  орун  басары  баштаган  КЭР  билим  берүү  Министирлигинин  делегациясы  расмий  иш  сапар  менен  келип  кетишти.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *