2018-жылдын 3-декабрынан 7-декабрына чейин КР дин Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясында Россия ТИМдин Дипломатиялык академиясынын профессору, “Тышкы саясат ишмердүүлүгүндөгү Мамлекеттик башкаруу” кафедрасынын башчысы, Россия табигый илимдер Академиясынын мүчө-корреспонденти, э.и.к., Сурма Иван Викторовичтин лекциялар цикли болуп өтөт

2018-жылдын 3-декабрынан 7-декабрына чейин КР дин Кыргыз Республикасынын  Тышкы иштер   министрлигинин  Дипломатиялык  академиясында Россия  ТИМдин Дипломатиялык  академиясынын профессору, “Тышкы саясат ишмердүүлүгүндөгү Мамлекеттик башкаруу” кафедрасынын башчысы, Россия табигый илимдер  Академиясынын  мүчө-корреспонденти, э.и.к., Сурма Иван Викторовичтин лекциялар цикли болуп өтөт. Ал 10дон ашуун монографиянын автору . Профессор Сурма В.И.   КР ТИМ  ДАсында  “Санариптик дипломатия жана дүйнөлүк саясаттагы заманбап  МКТ” жана “Экономикалык коопсуздук жана ааламдаштыруу” темалары боюнча лекция окуйт.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *