Түзүлүшү

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин К.Дыйкамбаев

атындагы Дипломатиялык Академиясынын

 Уюштуруучулук түзүмү

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *