Контакты

ТЫШКЫ ИШТЕР

МИНИСТРЛИГИ

Казы Дикамбаев атындагы

Дипломатиялык Академиясы

720040, Бишкек шaары

   Эркиндик проспекти, 36

   телефон: 66-01-85

   факс: (996-312) 66-01-85

   эл.почта: dipacademy.accountant@mail.ru

 

One thought on “Контакты”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *