КОНКУРС ДОКЛАДОВ-ДОКЛАДДАР СЫНАГЫ

[wc_row][wc_column size=»one-half» position=»first»]

Жаш изилдөөчүлөр үчүн

“Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу: абалы жана келечеги” аттуу

ДОКЛАДДАР СЫНАГЫ

Мөөнөтү – 2016-жылдын 31-январына чейин!

 

Урматтуу студенттер, магистранттар, жаш окутуучулар жана окумуштуулар!

 

2016-жылдын март айында жаш изилдөөчүлөрдүн “Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу: абалы жана келечеги-2016” темасына ЖОЖдор аралык илимий-практикалык конференция өтөт. Конференциянын уюштуруучулары: Өнүктүрүү саясат институту, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик.

[wc_button type=»primary» url=»http://dipacademy.kg/wp-content/uploads/2015/11/КОНКУРС_МСУ_2016_КЫРГ.docx» title=»Жүктөө» target=»_blank» position=»float»]Толук информация[/wc_button] [/wc_column][wc_column size=»one-half» position=»last»]

КОНКУРС ДОКЛАДОВ

для молодых исследователей

«Местное самоуправление в Кыргызской Республике: состояние и перспективы-2016»

 

Срок – до 31 января 2016 года.

 

Уважаемые студенты, магистранты, молодые преподаватели и ученые!

В  марте 2016 года состоится межвузовская научно-практическая конференция молодых исследователей на тему: «Местное самоуправление в Кыргызской Республике: состояние и перспективы-2016». Организаторы конференции: Институт политики развития (ИПР), Государственная кадровая служба Кыргызской Республики,  Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики.

[wc_button type=»primary» url=»http://dipacademy.kg/wp-content/uploads/2015/11/КОНКУРС_МСУ_2016_РУС.docx» title=»Скачать» target=»_blank» position=»float»]Полная информация[/wc_button]

[/wc_column][/wc_row]