Бүтүрүүчүлөр

КР  ТИМ  ДИПЛОМАТИЯЛЫК  АКАДЕМИЯСЫНЫН  БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН  АССОЦИАЦИЯСЫ

Урматтуу  Кыргыз  Республикасынын  Тышкы  иштер  министирлигинин  Казы  Дыйкамбаев  атындагы  Дипломатиялык  Академиясынын  угуучулары, бүтүрүүчүлөрү !

“Мен  КР  ТИМ  Дипломатиялык  академиясынын  сайтында  Сиздер  менен  саламдашканыма  кубанычтамын. Биз  бүтүргөн   академия  Кыргызстандын  авторитеттүү  окуу  жайларынын  бири  болуп  калды. Эң  жогорку  дипломатиялык  чеберчиликтин    мектеби саналган  мастер-класстары  болгон  зор  тажрыйбалуу  аксакал-дипломаттардын  акылмандыгы  менен  жаш  таланттуу  окутуучулардын  айкалышуусу – биздин  өлкөдөгү  дипломатиялык  илимдин  жана  билим  берүүнүн  мындан  аркы  кыйшайуусуз  бекемделүүсүнүн  негизи  экени  шексиз. Академиянын  бүтүрүүчүлөрү  бардык  жерде  ийгиликтүү  эмгектенишет – тышкы  саясатта, мамлекеттик  башкаруу  системасында, бизнесте, ал  түгүл  мыйзам  чыгаруу  курулушундада. Алар  бардык  жерде  жана  дайыма  Дипакадемиянын    атын  сыймыктуу  алып  жүрүшөт.

Бул  сайттын  ачылышы  биздин  Академиянын  бардык  бүтүрүүчүлөрүн  өздөрүнүн  Alma  Mater инин  авторитетин  мындан  ары  да  бекемдөөгө  жана  өркүндөөсүнө  салым  кошуу  үчүн  бир  шериктештикке  бириктирүүгө  көмөктөшөөрүнө  мен  үмүт  кылам.

Биздин  окутуучуларга  — ден  соолук, бакыт, иштерине  ийгилик.

Дипакадемияга  өркүндөө, таланттуу  угуучуларды  каалайм, жана  өз  бүтүрүүчүлөрүңөрдү  унутпагыла. Биздин  Академия—эң  мыкты !”

              

               Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *