КИТЕПКАНА

КР  ТИМ  Дипломатиялык  Академиясында  ар  түрдүү  тилдердеги  илимий  жана  окуу  адабияттары  бар  электрондук  китепкананы, фонотеканы  жана  окуу  залын    өзүнө  камтыган  китепкана   иштейт. Китепкана  4000 ден  ашуун   нускадан  турган  жалпы  китеп  фондуна  ээ. Бул, биринчи  кезекте  окуу  китептери, жана  дагы  илимий  популярдуу  адабияттар, уникалдуу  энциклопедиялар, сөздүктөр, илимдин  ар  кыл  тармактары  боюнча  справочниктер, көркөм  адабияттар, мезгилдүү  басылмалар. Комплекттөө  Академиянын  өнгүгүү  стратегиясына  ылайык  окутуучулардын  талабы  менен  жүргүзүлөт. Китеп  фонду  дайыма  бардык  программалар  жана  дисциплиналар  боюнча  жаңы  окуу  материалдары  менен  жана  ар  кыл  уюмдардын  белектери, кайрымдуулук  аркылуу  толукталып  турат.

КР  ТИМ  Дипломатиялык  Академиясынын  китепканасынын  окуу  залында  жаңы  түшүүлөрдүн  көргөзмөлөрү, Академиянын  окуу  жана  илимий   адабияттардын  презентациялары  системалуу  түрдө  өткөрүлүп  турат. Окуу  залы  интернетке  чыгуу  мүмкүнчүлгү  бар  компьютерлер  менен  жабдылган. Ар  түрдүү  укуктук  базалар  жана  окуу-методикалык  комплекстердин  электрондук  түрлөрү  орнотулган.

 

Адабияттын  бар-жогу  тууралуу  маалыматты  каталогдор  жана  картотекалар  системасы  аркылуу  алууга  болот. Китепканада  мезгилдүү  басылмалардын  фонду, справочниктер, окуу  китептердин  жана  методикалык  адабияттардын  текшерме  нускалары, көркөм  адабияттар  ж.б.  бар.

Китептерди  түрдүү  алкактарда: автору, аталышы, чыккан  жылы, жери, маанилүү  сөздөрү  жана  тематьикалык  рубрикалары  аркылуу  табууга  мүмкүндүк  берген  электрондук  каталог  жана  электрондук  китепкана  түзүлүүдө. Академиянын  илимий  кызматкерлери, окутуучулары, студенттер  жана  аспиранттар  китепкананын  окуучулары  болушат. Китепкана  илимий, окуу, маалымдама   жана  нормативдик  адабияттар  менен  камсыздалган. Студенттерге  жардам  катары  кошумча  маалыматтык  библиографиялык  консультациялар  берилет.

Китепкананын  кызматтары:

Белгилүү  болгондой, окуу  процессинин  маанилүү  бөлүктөрүнүн  бири  болуп, аудиториялык  сабактар  менен  катар  эле  окуу  китептери, монографиялар, окуу  каражаттары  жана  методикалык  көрсөтмөлөрүсүз  мүмкүн  болбогон  өз  алдынча  жумуштар  эсептелет. Студенттер  бардык  окуу  мезгилинде  окуу  жана  окуу-методикалык  адабияттар  комплекти  менен  акысыз  камсыздалышат. Басылмалар  менен  катар  эле  студенттер  студенттер  электрондук  ресурстар  менен  колдоно  алышат: маалымат  базасы, медиатека, Интернетке  кирүү, электрондук  китепкана  системасы.

Акысыз  электрондук  ресурстар:             (оригиналдан  көчүрүп  ал)

library3 library1

 

library2

 

https://mybrary.ru/

http://www.library.fa.ru/res_links.asp?cat=edu

http://window.edu.ru/unilib/

http://fb2-epub.ru/load/uchebniki_spravochniki/fin_ekonom/135

http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/science/&lang=ru

https://www.rulit.me/

https://ain.ua/2015/05/21/7-besplatnyx-specializirovannyx-onlajn-bibliotek-dlya-programmistov-i-predprinimatelej/

https://litnet.com

Положение

положение о библиотеке(+)

Правила пользования биб-й


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *