Аспирантура

Аспиранту

                                                                                                   

АСПИРАНТУРА

Аспирантура бөлүмү

Аспирантура жана докторантура бөлүмү-бул жогорку квалификациялуу илимий-педагогикалык кадрларды даярдоонун бир түрү. Мамлекеттик аккредитациясы бар жогорку кесиптик билим берүү мекемелеринде жана илимий жана илимий-педагогикалык кадрлары бар, билим берүү ишмердүүлүгүнө укук берүүчү мамлекеттик лицензиялуу илимий мекемелерде ачылат.

Аспирантурага жогорку билимдүү адистин же магистрдин диплому бар адамдар тапшыра алышат.

Аспирантура жана докторантура бөлүмү Кыргыз Республикасында илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо тууралуу Жобонун негизинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү Министрлигинин 2004-жылдын 3-июнундагы №658/1 Буйругу менен ачылган.

Аспиранттарды даярдоо төмөнкү илимий багыттарда жүрөт:

07.00.15-Эл аралык мамилелердин жана тышкы саясаттын тарыхы;

08.00.00.Саясий экономия;

08.00.14-Дүйнөлүк чарба жана эл аралык экономикалык мамилелер;

12.00.10-Эл аралык укук;

23.00.01-Саясий илимдердин теориясы жана тарыхы;

23.00.02-Саясий институттар жана процесстер;

23.00.03-Саясий маданият жана идеология;

23.00.04-Эл аралык системалардын саясий маселелери,глобалдык жана эл аралык

*Аспирантурада окуу  илимий-изилдөө жөндөмдү ишке ашырууга  жана илимдин кандидаты илимий даражага дал келүүчү жогорку квалификацияга ээ болууга мүмкүнчүлүк берет.

Аспирантурада окуутуунун түрү

Окуутуунун түрү:сырттан

Мөөнөтү:3,5 жыл

Кирүү экзамендери:

тандалган адистик боюнча;

чет тили;

кыргыз тили;

философия.

                           Кандидаттык экзамендер

Кандидаттык экзамендер талапкерлердин кандидаттык диссертацияларын даярдоодогу аттестациянын түзүүчү бөлүгү болот.

Экзамендердин максаты-талапкердин кесиптик билиминин тереңдигин ,өз алдынча илимий-изилдөө ишине даярдыгынын деңгээлин аныктоо.

Талапкерлерге диссертацияларды жактоого мүмкүнчүлүк алуу үчүн кандидаттык экзамендерди тапшыруу милдеттүү.

Илимдин кандидаты окумуштуу даражасына талапкер кандидаттык экзамендерди төмөнкү дисциплиналардан тапшыруусу керек:

-илимдин тарыхы жана философиясы;

-чет тили;

-мамлекеттик  тил;

-тандалган адистик боюнча.

Аспирантурага тапшыруу үчүн документердин тизмеси

*Аспирантурага кабыл алуу үчүн арыз К.Дыйкамбаев атындагы КР ТИМ ДАнын ректорунун наамына төмөнкүлөрдү тиркөө менен жазылат:

-кадрларды каттоо боюнча өздүк баракча;

-автобиография;

-фото3х4-3даана;

-билими тууралуу документ(дипломдун түп нускасы жана тиркемелүү көчүрмөсү);

-өздүгүн аныктоочу документ(паспорт);

-эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

-жарыяланган эмгектеринин тизмеси жана илимий-изилдөө иштеринин отчету.Жарыяланган эмгектери жоктор тандаган адистиги боюнча илимий рефераттарын тапшырышат.

Паспорт жана окуу жайды бүтүргөндүгү тууралуу дипломду тапшыруучулар өздөрү көргөзүшөт.

Чет өлкөлүк аспиранттар

Бардык чет өлкөнүн атуулдары алдын ала мамлекеттик тил боюнча экзамен беришет(жазуу түрүндө жана оозеки).

 

 

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *